Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR)

 

V podjetju Dimsport d.o.o. spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov. S temi informacijami vas želimo seznaniti, da kot upravljavec z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vaše podatke hranimo in obdelujemo za namen oglaševanja novih izdelkov in promocijskih aktivnosti, odprodaje zaloge ter akcijskih popustov. Pri tem skrbno upoštevamo vašo pravico do zasebnosti in želimo, da ste seznanjeni z vašimi pravicami in o obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Upravljalec, ki je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov je podjetje Dimsport d.o.o, Puhova 10, 1000 Ljubljana, in njeni pooblaščeni zaposleni.

Za osebni podatek velja katerakoli informacija v zvezi z vami, kot je na primer vaše ime in priimek, naslov, pošta, datum rojstva, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka, ter tudi vsi drugi podatki, ki lahko opredelijo identiteto posameznika in ki se nanašajo nanj.

Vaše osebne podatke obdelujemo na zakonski podlagi v skladu z zahtevami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelamo za namen oglaševanja novih izdelkov in promocijskih aktivnosti, odprodaje zaloge ter akcijskih popustov.

Prijetna izkušnja, prilagojena vašim potrebam in zahtevam s končnim ciljem zadovoljstva z našimi izdelki je naše glavno vodilo pri uporabi vaših osebnih podatkov.

Vašo privolitev za takšno obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete s tem, da nas obvestite na naš naslov ali preko e-maila info@dimsport.si

Vedno imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja!

 

Dostop do vaših osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov
Na vašo zahtevo smo vam dolžni posredovati informacijo o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom. Te podatke smo dolžni posredovati v razumnem času in na jasen način. Dolžni smo tudi pojasniti vsakega od načinov in vsak namen obdelave osebnih podatkov posameznika. Kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo in ki jih obdelujemo, imate pravico do popravka osebnih podatkov, če so napačni, zastareli ali kakorkoli drugače neresnični ali neustrezni. Če boste zahtevali popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo oziroma obdelujemo, neustrezen. O popravku podatka vas obvestimo skladno z zakonodajo. Posameznik ima pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki. Za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije.

Izbris osebnih podatkov, obdelanih na podlagi privolitve, če jo prekličete
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim, ki jih ne potrebujemo več in ki jih nismo več dolžni obdelovati skladno z zakonodajo ter v vseh ostalih primerih, ki jih določa zakonodaja. Posameznik lahko kadarkoli prekliče privolitev za vse namene obdelave osebnih podatkov, z izjemo zakonsko določenih namenov obdelave osebnih podatkov. Ko posameznik prekliče privolitev, ga moramo obvestiti o prenehanju obdelave osebnih podatkov.

Omejitev obdelave na podlagi privolitve posredovanih podatkov o meni zaradi zakonitih razlogov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da omejimo obdelavo v primerih, ki jih določa zakonodaja. Na primer: ko posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, ko jih ne potrebujemo več, oziroma jih nismo več dolžni obdelovati skladno z zakonodajo itd. Pravico imate zahtevati, da obdelujemo le osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali, razen v primeru, če moramo te osebne podatke obdelovati na podlagi zakonodaje.

Pravica, da prejmem osebne podatke, ki jih obdelujemo oz. jih posredujemo drugemu upravljavcu
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki nam jih je posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z zahtevami posameznika v mejah in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja.

Brez vaše vednosti in ustreznega soglasja, ne smemo pošiljati vaših osebnih podatkov tretjim osebam v obdelavo!

Vaše osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo za namene promocijskih aktivnosti (npr. izvedbe nagradnih iger) hranimo skladno z veljavno zakonodajo in vsakokratnimi pravili posamezne promocijske aktivnosti oz. do preklica privolitve. 

Prav tako vaše osebne podatke obdelamo za izpolnitev zakonskih dolžnosti o dokazilih in hrambi. 

Učinkovito varovanje in zaščita vaših osebnih podatkov nam veliko pomeni, zato smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z:

 • načelom najmanjšega obsega podatkov in obdelave na anonimizirani osnovi, če je to mogoče;
 • usposabljanjem naših zaposlenih in zunanjih sodelavcev o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov;
 • sprejemom ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti naših zaposlenih in zunanjih sodelavcev;
 • stalnim in celovitim posodabljanju in preizkušanju naše varnostne tehnologije in ukrepov;
 • skrbno in odgovorno izbiro naših zunanjih partnerjev (obdelovalcev);
 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov;
 • imenovanjem pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO);
 • zahtevo po dokazu o identiteti od vsakega posameznika, ki zahteva dostop do osebnih podatkov.

Zavezujemo se, da bomo osebne podatke obdelovali tako, da bomo zagotovili ustrezno varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo z ustreznimi ukrepi v skladu z zakonodajo.

Vaše zahteve v zvezi z vašimi pravicami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali vaše pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki nam lahko sporočite na:

 • na našo telefonsko številko 040 311 314,
 • na naš naslov Dimsport d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
 • preko elektronske pošte na e-naslov info@dimsport.si.

Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo, imate pravico tudi do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. Z Informacijskim pooblaščencem lahko posameznik kadarkoli stopi v stik tudi glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Informacija o obdelavi osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije.

Vsakokrat veljavna verzija Informacije o obdelavi osebnih podatkov je objavljena na spletni strani, v fizični obliki pa je na voljo v naši poslovni enoti, na naslovu Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana.

Ta Informacija o obdelavi osebnih podatkov je veljavna od 25.05.2018 dalje.